Các văn bản quy hoạch được duyệt
Mode:        Minimize 
select
select
 
Add Module:

select
select
select
select
 
select

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 233 items in 12 pages
02/2015/TT-BLĐTBXH 12/01/2015 Thông tư Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời ...
162/2014/TT-BTC 06/11/2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách ...
1621 /UBND-KTTH 07/05/2014 V/v thực hiện ưu tiên mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BTTTT
01/2014/TT-BTTTT 20/02/2014 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng ngân sách nhà nước.
12/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 V/v quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
07/2014/TT-BTC 14/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lí, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số ...
113/QĐ-UBND 10/01/2014 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 - 2030
Số 192/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà ...
163/2013/TTLT-BTC-BNV 15/11/2013 HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, BỐ TRÍ, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ ...
Số: 737/SXD-VP 30/10/2013 V/v triển khai thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND
Số: 887/QĐ-BXD 23/09/2013 Về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014
859/QĐ-BXD 13/09/2013 V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực nhà ở
13/2013/TT-BXD 15/08/2013 Quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
12/2013/TT-BXD 31/07/2013 Ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
Số 31a/TB-SXD 27/05/2013 Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu ở Bắc Khu hành chính huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
06/2012/TT-BXD 10/10/2012 Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng
05/2012/TT-BXD 10/10/2012 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng
05/2012/TT-BXD 10/10/2012 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng
Thông tư 27/2009 31/07/2009 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tư 22/2009 06/07/2009 Thông tư quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng
Số/Ký hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Bộ Xây dựng (62)
Chính Phủ (37)
Sở Xây dựng (35)
Văn bản khác (8)
UBND tỉnh Quảng Nam (57)
Các Bộ ngành khác (20)