Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử chúng tôiThư viện ảnh

Liên kết website

Tin trong ngành

Ngày 28 tháng 5 năm 2018 Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Nam phối hợp cùng Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm VLXD
Căn cứ Công văn số 127/HVCBXD-QLKH ngày 08/5/2018 của Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng.
Tin cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp: Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam.
Sáng nay, ngày 11/12/2017 tại Hội trường Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam diễn ra Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam.
Tin cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp: Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Trung tâm Kỹ thuật xây dựng Quảng Nam
Sáng nay, ngày 08/12/2017 tại Hội trường Sở Xây dựng diễn ra Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Trung tâm Kỹ thuật xây dựng Quảng Nam.
• Cần nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển vật liệu xây không nung
• Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở công ty TNHH Phú Long
• Công đoàn ngành xây dựng tăng cường phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS
• Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017
• Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại tỉnh Quảng Nam

Tin tức_Tin tức