Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử chúng tôiThư viện ảnh

Liên kết website

Enter Title

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

A. THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng trong các lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc - Xây dựng và Đầu tư phát triển bao gồm: Lựa chọn địa điểm xây dựng; Lập các sơ đồ quy hoạch phục vụ nghiên cứu phân bố dân cư, đô thị của tỉnh.;  Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; Cung cấp thông tin quy hoạch; Khớp nối quy hoạch xây dựng; Tham gia soạn thảo các văn bản hướng dẫn về quy hoạch; Thẩm định, phản biện các đồ án Quy hoạch, Kiến trúc; Thẩm định các tài liệu nghiên cứu khoa học về lĩnh vực quy hoạch;  Nghiên cứu ứng dụng thiết kế mẫu công trình; Lập kế hoạch quy hoạch xây dựng hằng năm theo yêu cầu của Sở.

B. CÁC CÔNG TÁC TƯ VẤN

1. Quy hoạch:

Quy hoạch kinh tế - xã hội; Quy hoạch các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội; Quy hoạch vùng;  Quy hoạch chung;  Quy hoạch chi tiết đô thị, nông thôn và các khu chức năng;  Quy hoạch các Khu - Cụm Công nghiệp; Các đồ án quy hoạch khác.

2. Lập dự án - thiết kế công trình:

Công trình dân dụng; Công trình công nghiệp;  Công trình hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, thủy lợi, điện, cấp thoát nước, san nền, vệ sinh môi trường,…

3. Các công tác đo đạc và bản đồ:

          - Khảo sát địa chất công trình  và  địa chất thủy văn.

- Lập phương án thi công - dự toán công trình đo đạc và bản đồ; Đo vẽ bản đồ địa hình và bản đồ địa chính.

4. Các công tác tư vấn khác:

Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;  Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình dân dụng-công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện... và nghiệm thu, thanh quyết toán công trình;  Thẩm tra đồ án quy hoạch, dự án, thiết kế - dự toán, quyết toán các dự án đầu tư không do Viện lập;  Tư vấn quản lý dự án, lập đơn giá xây dựng công trình...