Các Bộ ngành khác
Mode:         

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 233 items in 12 pages
Số: 07/TT-BXD 08/08/2018 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng
Số 58/QĐ-SXD 30/07/2018 Quyết định Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2018-2020)
Số 1072/SXD-VP 30/07/2018 V/v rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức do Bộ Xây dựng công bố
Số 02/VBHN-BXD 20/07/2018 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số 473/SXD-QLHT 27/04/2018 Yêu cầu về việc nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh
Số 473/SXD-QLHT 27/04/2018 Yêu cầu về việc nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh
Số 08/CT-TTg 13/03/2018 Chỉ thị Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.
Số 01/2018/TT-BXD 05/01/2018 Thông tư Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
Số 964/QĐ-BXD 20/09/2017 Quyết định Công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số 2067/STC-HCSN 11/09/2017 Lập kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm (2018-2020)
Số 3076/QĐ-UBND 24/08/2017 Quyết định về việc thực hiện đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 1709/STC-HCSN 01/08/2017 Công văn v/v đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2018
Số 16/2017/QĐ-UBND 26/07/2017 Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 2659/QĐ-UBND 26/07/2017 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
Số 745/SXD-PGĐ 21/07/2017 V/v đề nghị Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp Mã số sát hạch cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
Số 20/2017/NQ-HĐND 19/07/2017 Nghị quyết Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng đối với cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
Số 71/2017/TT-BTC 13/07/2017 Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính-Ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
Số 706/QĐ-BXD 30/06/2017 Quyết định Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016
Số 61/2017/TT-BTC 15/06/2017 Thông tư Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Số 476/SXD-QLHT 26/05/2017 Về việc Huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Bộ Xây dựng (62)
Chính Phủ (37)
Sở Xây dựng (35)
Văn bản khác (8)
UBND tỉnh Quảng Nam (57)
Các Bộ ngành khác (20)