Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 233 items in 12 pages
Số 574/SXD-VP 15/06/2016 Công bố mẫu hợp đồng quản lý dự án
Số 07/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Số 08/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
Số 09/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
Số 06/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số 05/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số 08/2016/QĐ-TTg 26/02/2016 Quyết định Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Số 253/QĐ-TTg 17/02/2016 Quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
Số 23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
Số: 19/2016/TT-BTC 01/02/2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2015/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ...
Số 132/QĐ-UBND 13/01/2016 Quyết định về việc thực hiện quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ...
Số 188/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 Nghị Quyết Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng
Số 06/2015/TT-BXD 30/11/2015 Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng
Số 19/2015/TT-BKHĐT 27/11/2015 Thông tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Số 2068/QĐ-TTg 25/11/2015 Quyết định phê duyệt Chiến lươc phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số 58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
Số 07/2015/TTLT-BXD-BNV 16/11/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc ...
05/2015/TT-BXD 30/10/2015 Thông tư Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
Số 11/2015/TT-BKHĐT 27/10/2015 Thông tư Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh