Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 233 items in 12 pages
Số 451/QĐ-BXD 23/05/2017 Quyết định Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
Số 08/2017/TT-BXD 16/05/2017 Thông tư Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
Số 07/2017/TT-BXD 15/05/2017 Thông tư Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Số 42/2017/NĐ-CP 05/04/2017 Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số 229/SXD-VP 27/03/2017 Cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017
Số 79/QĐ-BXD 15/02/2017 Quyết định Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Số 01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
1406/QĐ-BXD 30/12/2016 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ...
1391/QĐ-BXD 29/12/2016 Quyết định về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Số 1391/QĐ-BXD 29/12/2016 Quyết định Về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Số 1329/QĐ-BXD 19/12/2016 Quyết định Công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng
Số 26/2016/TT-BXD 26/10/2016 Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Số: 141/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Số 1944/STC-TTr 29/08/2016 Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
Số 14/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Số 15/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
Số 16/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số 18/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
Số 17/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư hướng dẫn về năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Số 13/2016/TT-BXD 29/06/2016 Thông tư Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng