Chính Phủ

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 37 items in 2 pages
Số 08/2016/QĐ-TTg 26/02/2016 Quyết định Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Số 253/QĐ-TTg 17/02/2016 Quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
Số 04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ...
Số 2068/QĐ-TTg 25/11/2015 Quyết định phê duyệt Chiến lươc phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số 58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
Số 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số 46/NĐ-CP 12/05/2015 Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Số 44/NĐ-CP 06/05/2015 Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Số 37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Số 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số 01/TT-BXD 20/03/2015 Thông tư Xác định đơn giá nhân công trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số 30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị Định Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở ...
15/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
12/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 V/v quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
Số 192/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà ...
180/2007/NĐ-CP 07/12/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị