Bộ Xây dựng

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản (3)

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 233 items in 12 pages
Số 1157/SXD-QLHT 24/07/2019 V/v phổ biến các quy định pháp luật và khuyến cáo liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
Số 02/2019/TT-BXD 01/07/2019 Thông tư Hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc ...
Số 01/2019/TT-BXD 28/06/2019 Thông tư Bải bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
1253/QĐ-UBND 26/04/2019 Phê duyệt hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy định quản lý Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000 ) các giai đoạn I, II, III tại ...
1253/QĐ-UBND 26/04/2019 Quy định quản lý Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000 ) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
Số 11/CT-TTg 23/04/2019 Chỉ thị về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh
Số 1209/QĐ-UBND 23/04/2019 Ban hành danh mục các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày ...
Số 541/SXD-QLHT 16/04/2019 Về việc chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh
Số 384/SXD-QLHT 25/03/2019 Về việc huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh
Số 288/SXD-QLHT 08/03/2019 V/v công bố, triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Số 248/SXD-QLHT 05/03/2019 Về việc huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Số 147/QĐ-UBND 16/01/2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Số 1716/SXD-QLHT 21/11/2018 Công văn về việc "không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Võng Nhi"
Số 1675/SXD-QLHT 14/11/2018 Công văn về việc xác nhận, đăng tải thông tin đủ điều kiện huy động vốn Khu đô thị Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An
Số 3123/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết định về việc công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 1291/QĐ-BXD 12/10/2018 Quyết định Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017
Số 2891/QĐ-UBND 26/09/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng Quảng Nam
Số 84/QĐ-SXD 24/09/2018 Quyết định Công bố hướng dẫn lập dự toán xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
Số: 1113/QĐ-BXD 08/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng
Số: 06/2018/TT-BXD 08/08/2018 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng