Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử chúng tôiThư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 106 items in 6 pages
Số 473/SXD-QLHT 27/04/2018 Yêu cầu về việc nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh
Số 08/CT-TTg 13/03/2018 Chỉ thị Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.
Số 01/2018/TT-BXD 05/01/2018 Thông tư Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
Số 964/QĐ-BXD 20/09/2017 Quyết định Công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số 2067/STC-HCSN 11/09/2017 Lập kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm (2018-2020)
Số 3076/QĐ-UBND 24/08/2017 Quyết định về việc thực hiện đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 1709/STC-HCSN 01/08/2017 Công văn v/v đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2018
Số 16/2017/QĐ-UBND 26/07/2017 Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 2659/QĐ-UBND 26/07/2017 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
Số 745/SXD-PGĐ 21/07/2017 V/v đề nghị Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp Mã số sát hạch cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
Số 20/2017/NQ-HĐND 19/07/2017 Nghị quyết Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng đối với cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
Số 71/2017/TT-BTC 13/07/2017 Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính-Ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
Số 706/QĐ-BXD 30/06/2017 Quyết định Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016
Số 61/2017/TT-BTC 15/06/2017 Thông tư Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Số 451/QĐ-BXD 23/05/2017 Quyết định Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
Số 08/2017/TT-BXD 16/05/2017 Thông tư Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
Số 07/2017/TT-BXD 15/05/2017 Thông tư Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Số 42/2017/NĐ-CP 05/04/2017 Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số 229/SXD-VP 27/03/2017 Cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017
Số 79/QĐ-BXD 15/02/2017 Quyết định Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thông báo