Danh bạ điện thoại

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 

Thư viện ảnh

Liên kết website

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

THÔNG TIN LIÊN LẠC

I

BAN GIÁM ĐỐC

1

Nguyễn Phú

Giám đốc

0913.495.017
02353.609.555
phun@quangnam.gov.vn

2

Trần Bá Tú

Phó Giám đốc

0913.497.849
02353.507.919
ktstrbtu@gmail.com 

 3  Ngô Ngọc Hùng
 Phó Giám đốc 
 0982.228.519 
02353.901.555
ktshungqna@gmail.com

4

Huỳnh Ngọc Bá 

 Phó Giám đốc 

 0913.413.166 
bahn@quangnam.gov.vn  

II

VĂN PHÒNG1

Nguyễn Văn Hiếu

Chánh Văn phòng

0983.519.121 
02353.702.579 
hieutb18@gmail.com 

2

Đinh Thị Bình 

Phó Chánh VP

0919.211.711 

binhdinhhk@gmail.com 

3

Lê Trọng Trực

Phó Chánh VP,
Kế toán trưởng 

0905.281.979
02353.852.695 letrongtrucsxdqnam@gmail.com 

4

Ngô Thị Hồng Nga

Chuyên viên

0943.999.057  
hongngasxd@gmail.com 

5

Trần Thị Xuân Đông

Văn thư

0905.415.499
02353.852.712

6

Phạm Thị Ngọc Trâm

Chuyên viên

0918.044.359
ngoctram1704@gmail.com


7
 
Nguyễn Thị Thảo
 
Chuyên viên
 
0905.855.526 
vythao10081983@gmail.com 

8

Nguyễn Thị Thu Dung

Nhân viên

0945.294.007

9

Nguyễn Phạm Quốc Long

Lái xe

0983.921.819

III

PHÒNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG

1

Trần Ngọc Mai

Trưởng Phòng

0903.580.329
02353.852971
tranmai65@gmail.com

2

Nguyễn Văn Mạnh

P.Trưởng phòng

0905.114.914
manhqhqn@gmail.com

3

Nguyễn Anh Vũ

P.Trưởng phòng

0935.282.667
nguyenanhvu101183@gmail.com

4

Nguyễn Phúc Khương

Chuyên viên

0975.266.167
phuckhuong@gmail.com

5

Nguyễn Thanh Hải

Chuyên viên

0905.031.846 

6

Nguyễn Xuân Quang

Chuyên viên

0935.883.090
quangsxdqna@gmail.com

IV

THANH TRA SỞ

 1

Trịnh Xuân Thái

Chánh T Tra

0905.011.878
02353.859.485
thaitrinhxuan2007@gmail.com

2

Trần Viết Hoa

P.Chánh T.Tra

0935.635.153
tvhoa1982@gmail.com

 3

Trần Viết Yên

P.Chánh T.Tra

0913.433514

 4

Nguyễn Trường Sơn

Thanh tra viên 

0905.164.799

 5

Trần Quốc Thành

Thanh tra viên

0944.444.943
tranquocthanhsxdqn@gmail.com

 6

Võ Tấn Tuân

Thanh tra viên

0946.171.368
tuanvotan@gmail.com

 7

Trần Ngọc Tâm

Thanh tra viên

0905.026.413

 8 Nguyễn Vĩnh Hưng Thanh tra viên 0945.291.368
vinhhungttrsxdqn@gmail.com
9
Nguyễn Phước Khánh

Lái xe 

0914.196.757
10
Nguyễn Dũng

Bảo vệ 

0935.806.351

V

PHÒNG QUY HOẠCH

 1

Bùi Anh Tuấn

Trưởng phòng

0914.152.525
02353.852.711 
 

 2

Đặng Ngọc Tú

P.Trưởng Phòng

01673.247.117
tukt96@gmail.com

3

Nguyễn Đình Tứ

P.Trưởng phòng 

0982.234.237
ndtusxd@gmail.com

 4

Đoàn Lê Hưng

Chuyên viên

0935.458.845
doanlehungxd@gmail.com

5

Phạm Thị Hiền

Chuyên viên

0979.254.213
hiensxdqn@gmail.com

6

Lê Thị Mỹ Loan 

Chuyên viên

0936.090.304 
ksloantk@gmail.com 

VI

PHÒNG GIÁM ĐỊNH

 1

Nguyễn Thanh Pho

Trưởng Phòng

0913.496.260
02353.810.864
giamdinh.qna@gmail.com

 2

Nguyễn H.Như Trang

P.Trưởng Phòng

0983.345.457
trangsxd@gmail.com

 3

Bùi Thị Tú Uyên

Chuyên viên

0914.391.881
dabaotu2007@gmail.com

 4

Tạ Ngọc Tự

Chuyên viên

0905.362.000 
quadensxd@yahoo.com.vn