Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam > Quản trị > Văn bản

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 

Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản (3)

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 240 items in 12 pages
Số 1675/SXD-QLHT 14/11/2018 Công văn về việc xác nhận, đăng tải thông tin đủ điều kiện huy động vốn Khu đô thị Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An
Số 3123/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết định về việc công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 1291/QĐ-BXD 12/10/2018 Quyết định Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017
Số 2891/QĐ-UBND 26/09/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng Quảng Nam
Số 84/QĐ-SXD 24/09/2018 Quyết định Công bố hướng dẫn lập dự toán xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
Số: 1113/QĐ-BXD 08/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng
Số: 06/2018/TT-BXD 08/08/2018 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
Số: 07/TT-BXD 08/08/2018 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng
Số 58/QĐ-SXD 30/07/2018 Quyết định Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2018-2020)
Số 1072/SXD-VP 30/07/2018 V/v rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức do Bộ Xây dựng công bố
Số 02/VBHN-BXD 20/07/2018 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số 473/SXD-QLHT 27/04/2018 Yêu cầu về việc nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh
Số 473/SXD-QLHT 27/04/2018 Yêu cầu về việc nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh
Số 08/CT-TTg 13/03/2018 Chỉ thị Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.
Số 01/2018/TT-BXD 05/01/2018 Thông tư Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
Số 964/QĐ-BXD 20/09/2017 Quyết định Công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số 2067/STC-HCSN 11/09/2017 Lập kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm (2018-2020)
Số 3076/QĐ-UBND 24/08/2017 Quyết định về việc thực hiện đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 1709/STC-HCSN 01/08/2017 Công văn v/v đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2018
Số 2659/QĐ-UBND 26/07/2017 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam